Her er ei oversikt på ikjefjordingar som stiller til val på ulike vallister i Høyanger kommune. Alle vallistene finn du på Høyanger kommune si nettside.

Arbeidarpartiet: Leif Brekken

Høgre: Oddvar Østerbø

Kristeleg Folkeparti: Mari-Ann Lund Fridtun

Kystpartiet: Asbjørn Massnes, Inge Harald Fridtun, Olav Fridtun

Raudt: Jarle Martin Håland

Senterpartiet: Kristin Myren, Terje Instefjord

Sosialistisk Venstreparti: Laila Røkenes

Hugs å stemme 14.september! Vallokalet i Ikjefjord grendahus er ope 17:00-18:00