Enivest driv i desse dagar og oppgraderar nettløysinga til heile Høyanger Sørside og delar av Måren.

I Ikjefjorden kan vi vente oss raskt nett til jul (i følge foreløbig plan)! Framtida er på veg folkens! Kva dette inneber for deg som kunde og kva som må til for å få opp farten heime kjem meir info om seinare. Dette er finansiert som eit spleiselag mellom Enivest, Høyanger kommune og lokalt næringsliv.