I følge foreløbige tal for 2014 ligg Ikjefjord, Høyanger tettstad og Lavik som einaste grunnkretsar med positiv utvikling i folketal frå 2013 til 2014. Trist at ikkje det er auke over heile fjøla, men absolutt kjekt at Ikjefjorden prosentvis aukar mest!

folketal

Tabellen er henta frå Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Høyanger kommune og innheld ikkje siste tal for 2014.