Høyanger kommune er i gang med å gi ny adresse med namn til alle vegar og område der folk bur og ferdes i kommunen. No er det første sjanse til å delta for å lære om prosjektet der alle kan bidra med å gi namn til vegen der ein sjølv bur, og elles i kommunen. Målsetjinga er å bytte ut alle matrikkeladresser med vegadresser.

I ikjefjorden blir møtet på biblioteket 4.12 kl 17:30-18:30. Meir informasjon her >>