I år blir det fiberutbygging frå Massnes til Ikjefjord. Høyanger kommune har etablert kontrakt med Enivest AS for etablering av FTH (fiber til heimen) i alle våre område for 2020-midlane. Kommunen har oppstartmøte med Enivest AS i desse dagar.

Innsal av FTH tilbodet er i gang i desse områda;

  • A1 Ortnevik
  • B3 Søreide og Bjordal
  • B5 Ikjefjord
  • E2 Rå – Aven – Torvund
  • E3 Mjelleli – Norevik – Avsnes
  • H1 Klævold – Frivik – Ljotebø

Det kjem snart meir informasjon om vilkår og innhald i avtalen som er inngått mellom Enivest AS og Høyanger kommune.

Dette gjeld m.a. gjennomføring av informasjonsmøte, tilbod til sluttbrukar, prosjektplan, grunneigarar, gravemelding i samsvar med plan, kampanjeperiode, framdrift og gjennomføring. SÅ FØLG MED!