Ope møte om vegnamn

Høyanger kommune er i gang med å gi ny adresse med namn til alle vegar og område der folk bur og ferdes i kommunen. No er det første sjanse til å delta for å lære om prosjektet der alle kan bidra med å gi namn til vegen der ein sjølv bur, og elles i kommunen....

Raskare breidband

Enivest driv i desse dagar og oppgraderar nettløysinga til heile Høyanger Sørside og delar av Måren. I Ikjefjorden kan vi vente oss raskt nett til jul (i følge foreløbig plan)! Framtida er på veg folkens! Kva dette inneber for deg som kunde og kva som må til for å få...